ΜΕΛΕΤΗ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η εταιρίας μας αναλαμβάνει το σύνολο των μελετών κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικές – στατικές – μηχανολογικές ), που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης και περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την αρχική αποτύπωση έως και την τελική αδειοδότηση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ρυθμισεις Αυθαιρετων

Με την ψήφιση του νόμου Ν. 4178/2013 κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει για 30 χρόνια ή να νομιμοποιήσει τις παραβάσεις στο ακίνητό του κατοχυρώνοντας έτσι την περιουσία του και την μετέπειτα εκμετάλλευσή του.

ενεργειακη επιθεωρηση

Mε την ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται η μέτρηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας ενός κτιρίου και στην συνέχεια εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Πρόκειται για ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενεργειακή τους κλάση.