ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Mε την ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται η μέτρηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας ενός κτιρίου και στην συνέχεια εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Πρόκειται για ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενεργειακή τους κλάση.

 

 

Ενεργειακή επιθεώρηση

Η έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3661/2008, απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 • Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 • Υφιστάμενα:

Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

Από 09.01.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης

Πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής μας, ανάλογα με το είδος κτιρίου προς επιθεώρηση (κατοικία, εμπορικό κατάστημα, γραφείο, βιομηχανία κτλ) συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα από τον ιδιοκτήτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως:

 • Οικοδομική άδεια (αντίγραφο)
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κάτοψη)
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτη θερμομόνωσης (εάν υφίσταται)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (υποχρεωτικά)
 • Στοιχεία Ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση κτλ)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο).
 • Πληροφορίες για την ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (ηλιακός θερμοσίφωνας-τετραγωνικά μέτρα), κλιματιστικών μονάδων, θερμοσίφωνα ή Boiler, εστίας θέρμανσης και για ό,τι αφορά την θέρμανση ή ψύξη του χώρου
 • Πληροφορίες για την ισχύ του λέβητα ή φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα, αυτονομία θέρμανσης κτλ).
 • Φωτογραφία του κτιρίου που διακρίνεται η ιδιοκτησία.
 • Πληροφορίες για ο,τι άλλο αφορά τη θέρμανση ή ψύξη του χώρου.
 • Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο ώστε να υπολογιστεί η συνολική του επιφάνεια

Ακολουθεί αυτοψία του επιθεωρητή μας στο κτίριο για την λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών, για τις μετρήσεις του κελύφους και των εγκαταστάσεων. Με όλα τα παραπάνω στοιχεία ο επιθεωρητής, θα εκδώσει το Π.Ε.Α. με το οποίο, το κτήριο θα κατατάσσεται σε κάποια από τις ενεργειακές κατηγορίες. Στο ενεργειακό πιστοποιητικό προτείνονται από τον επιθεωρητή τρεις προτάσεις για επεμβάσεις στο κτίριο που θα του βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές τις προτάσεις ο ιδιοκτήτης μπορεί αν το επιθυμεί να τις εφαρμόσει ή και να ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το «εξοικονόμηση κατ’οίκον».