ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η εταιρίας μας αναλαμβάνει το σύνολο των μελετών κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικές – στατικές – μηχανολογικές ), που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης και περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την αρχική αποτύπωση έως και την τελική αδειοδότηση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή (όσο και για την σύνταξη προδιαγραφών και κατασκευαστικών σχεδίων εφαρμογής).

Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίου, αλλαγή χρήσης χώρου κλπ). Η εμπειρία μας είναι πολυετής στην διεκπεραίωση αυτών των διαδικασιών κι η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας συνεχής.

Δεν αντιμετωπίζουμε την διαδικασία των μελετών ως μια γραφειοκρατική διαδικασία χωρίς περιεχόμενο, προσέγγιση που αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους για την χαμηλή ποιότητας δόμησης στην χώρα μας. Διαθέτουμε την απαραίτητη επιστημονική γνώση και την συνεργασία όλων των ειδικοτήτων μηχανικών, ώστε να εγγυόμαστε τον άρτιο σχεδιασμό συνυπολογίζοντας τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και την καθοριστική παράμετρο του κόστους, στηρίζοντας την ενεργή συμμετοχή του πελάτη

Τέλος, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη στη διάρκεια κατασκευής κτιριακών έργων και της εκάστοτε μελέτης, εξασφαλίζοντας ότι θα εφαρμοστεί σωστά , τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες ασφαλείας.

Αδεια Λειτουργιας Επαγγελματικων Χωρων

H Άδεια Λειτουργίας για μία επιχείρηση κατά κύριο λόγο εκδίδεται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζει ο νόμος . Είναι απαραίτητη για την ίδρυση μίας επιχείρησης γιατί απαιτείται έγκριση της κτιριακής εγκατάστασης από την πολιτεία, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία του επαγγέλματος, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την υποδομή που χρειάζομαι (εστιατόρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιατρεία κλπ).

Την έγκριση καταλληλότητας του κτιρίου απαιτεί η έκδοση άδειας λειτουργίας, ώστε να στεγαστεί ο επαγγελματικός χώρος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτεί ο φάκελος σύνταξης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας περιέχει τις παρακάτω μελέτες:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα και κυκλοφοριακή σύνδεση
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Οικοδομική άδεια
 • Βεβαίωση κυρίας χρήσης του καταστήματος
 • Ηλεκτρολογική μελέτη
 • Μελέτη πυρασφάλειας
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου
 • Λοιπές Μελέτες, ηχομόνωσης –τεχνικού αερισμού κλπ
 • Περιβαλλοντική μελέτηΤα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτεί ο φάκελος σύνταξης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας περιέχει τις παρακάτω μελέτες:
  • Τοπογραφικό διάγραμμα και κυκλοφοριακή σύνδεση
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Οικοδομική άδεια
  • Βεβαίωση κυρίας χρήσης του καταστήματος
  • Ηλεκτρολογική μελέτη
  • Μελέτη πυρασφάλειας
  • Μελέτη Φυσικού Αερίου
  • Λοιπές Μελέτες, ηχομόνωσης –τεχνικού αερισμού κλπ
  • Περιβαλλοντική μελέτη