Η εταιρεία τα τελευταία 30χρόνια έχει υλοποιήσει πάνω από 50 έργα ριζικών ανακαινίσεων τραπεζών και παραμένει μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ABN AMPRO