ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Προτεραιότητα μας είναι η κάλυψη των απαιτήσεων του κάθε πελάτη ξεχωριστά έτσι ώστε να καθρεπτίζεται το προφίλ που εκείνος επιλέγει να αντιπροσωπεύει η επιχείρηση του.

Στο στάδιο της μελέτης και της σύνθεσης του χώρου, στόχοι μας είναι να δοθούν οι καλύτερες λειτουργικές και τεχνικές λύσεις και σε μια ενιαία αρχιτεκτονική έκφραση, να αναβαθμίσουμε και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο που μας δίνεται. Η συνεννόηση με τον πελάτη είναι αδιάκοπη και στα πλαίσια του εκάστοτε προϋπολογισμού δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την τελική διαμόρφωση και λειτουργικότητα του χώρου.

Στο στάδιο της υλοποίησης, διαθέτουμε το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την πολυετή εμπειρία για να εγγυηθούμε την τεχνικά άρτια και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου στο συντομότερο χρόνο.